Štamparija Zebra - logo  
 

Štamparija Zebra - ideje, priprema za štampu, visoka štampa, ofset štampa, digitalna štampa - vizit karte, flajeri, kalendari, memorandumi, blokovska roba, pozivnice, nalepnice, olovke, upalja?i itd...

   
Štamparija Zebra
 
 
VIZIT KARTE
Papir* : 350g kunstdruk.   Format* : 9x5 cm.   Bez plastifikacije*.
Komada 200 300 400 500 600 800 1000 2000 3000
Jedna boja 1.100 1.400 1.700 2.000 2.300 2.700 3.000 4.500 6.000
Dve boje 1.700 2.000 2.300 2.600 3.000 3.500 4.000 6.000 8.000
Tri boje 2.300 2.600 2.900 3.300 3.700 4.300 5.000 7.500 10.000
?etiri boje 2.900 3.200 3.600 4.000 4.400 5.200 6.000 9.000 12.000
Nazad na vrhMEMORANDUMI
Papir : 80g*    Format: A4
Komada 200 500 1000 1500 2000 5000 10000
Jedna boja 1.600  2.500 3.500 4.300 5.000 7.500 11.500
Dve boje 2.600 3.500 4.900 6.000 7.100 10.500 16.000
Tri boje 3.600 4.500 6.200 7.700 9.200 13.500 20.500
?etiri boje 4.600 5.500 7.500 9.500 11.500 16.500 25.000
Nazad na vrhBLOKOVSKA ROBA
Papir : NCR - samokopiraju?i.    Format* : A4, 100 listova u bloku*
Komada 2 bloka 5 blokova 10 blk. 15 blk. 20 blk. 50 blk. 100blk.
Jedna boja 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 11.000 17.000
Dve boje 3.000 4.200 5.600 7.000 8.500 14.000 21.500
Tri boje 4.000 5.400 7.200 9.000 11.000 17.000 26.000
?etiri boje 5.000 6.600 8.800 11.000 13.500 20.000 30.500
Nazad na vrhPOZIVNICE
Veliki izbor papira.  Mogu biti na preklop* ili bez preklopa*.  Koverte ura?unate u cenu.
Komada 50 75 100 150 200
Standardni papir 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
Specijalan papir 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000
Nazad na vrhKOLOR ŠTAMPA ( flajeri * , katalozi * , prospekti * , ITD.)
Papir : 135g* kunstdruk. Bez plastifikacije*
Komada 500 1000 2000 3000 5000
A4 4/0 * 6.500 8.500 11.000 13.000 19.000
A4 4/4 * 8.500 11.000 13.500 16.000 24.000
A3 4/0 9.000 13.500 15.500 21.000 29.000
A3 4/4 12.000 17.500 20.000 26.000 37.000
Nazad na vrh
NALEPNICE
Papir : Muflon ( samolepljivi papir ).    Format : tabak je B5 formata ( 175 x 250 mm )
Komada 200 tabaka 300 tab. 400 tab. 500 tab. 1000 tab. 2000 tab.
Jedna boja 3.000 4.000 4.800 5.500 8.500 13.000
Dve boje 4.200 5.300 6.200 7.000 10.500 16.000
Tri boje 5.700 6.900 7.900 8.800 13.000 19.500
?etiri boje
(pun kolor)
7.500 8.800 10.000 11.500 16.000 24.000
Nazad na vrh

 

 

 

 

FASCIKLE
Papir : 350g kunstdruk.  Savijen format : A4, sa nalepljenim džepom ili klapnama.
Komada 100 200 300 500 1000
Jedna boja 5.000 8.000 10.500 15.000 23.000
Dve boje 6.500 10.000 13.500 19.000 29.000
Tri boje 8.000 12.000 16.500 23.000 35.000
?etiri boje
( pun kolor )
* * 19.500 27.000 41.000
Nazad na vrhKOVERTE
Format: Ameriken (23x11cm)*
Komada 200 500 1000 1500 2000
Jedna boja 2.200 4.000 6.500 8.800 10.500
Dve boje 3.200 5.000 7.900 10.500 12.500
Tri boje 4.200 6.000 9.200. 12.200 14.500
?etiri boje 5.200 7.000 10.500 14.000 16.500
Nazad na vrh
KOVERTE
Format: B5 (17,6x25cm)
Komada 200 500 1000 1500 2000
Jedna boja 2.600 5.000 8.500 11.800 15.000
Dve boje 3.600 6.000 9.900 13.500 17.000
Tri boje 4.600 7.000 11.000 15.000 19.000
?etiri boje 5.600 8.000 12.500 17.000 21.500
Nazad na vrh
KOVERTE
Format: A4 (21x29,7cm)
Komada 200 500 1000 1500 2000
Jedna boja 3.000 6.000 10.300 14.600 18.900
Dve boje 4.000 7.000 11.500 16.000 20.500
Tri boje 5.000 8.000 12.800 17.600 22.400
?etiri boje 6.000 9.000 14.200 19.400 24.600
Nazad na vrh


BUTIK KESE ( Banana ru?ka bez oja?anja )
Cene su date u dinarima, za tiraž od 1000 komada.
Boja: bela, žuta, crna crvena, roze, plava, srebrna
20x30 cm 4.800 5.200
25x35 cm 5.700 6.500
35x45 cm 9.100 10.500
40x50 cm 10.500 11.700
Nazad na vrh


BUTIK KESE ( Banana ru?ke sa oja?anjem )
Cene su date u dinarima, za tiraž od 1000 komada.
Boja: bela, žuta, crna crvena, roze, plava, srebrna
35x45 cm 11.200 12.500
40x50 cm 12.100 13.400
45x55 cm 13.800 15.600
50x60 cm 16.000 --

Nazad na vrh